L’objectiu principal dels cursos de reforç és proporcionar a l’alumnat l’ajuda necessària en cada moment del seu aprenentatge; supervisant el seu treball escolar, reforçant el seu rendiment durant tot el curs i atenent les seves necessitats en cadascuna de les etapes educatives

Atenció

Cursos en grups reduïts i classes particulars on el professorat resoldrà aquelles dificultats que pugui trobar cada alumne individualment: ajuda amb els deures, explicacions complementàries, exàmens

Cursos per a tothom

Oferim cursos específics per a adults, per a l’obtenció del Graduat Escolar, accés a Graus Formatius i oposicions; així com assignatures bàsiques d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Supervisió

Es duu a terme un control d’assistència i es comunica a la família les faltes d’assistència no justificades, juntament amb un informe trimestral de l’alumnat per avaluar i informar del rendiment acadèmic.