angles infantil INFANTIL
 • DE 3-5 ANYS
 • VOCABULARI, JOCS, CLASSES DINÀMIQUES I DIVERTIDES
 • CLASSES D’UNA HORA SETMANAL
 • IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 100%
angles primaria PRIMÀRIA
 • DE 6-12 ANYS
 • CLASSES DE DUES HORES SETMANALS
 • ADQUISICIÓ D’ESTRUCTURES GRAMATICALS SIMPLES I VOCABULARI
 • INSTRUCCIONS BÀSIQUES I PRIMERES CONVERSES
eso y bat REFORÇ ESO
I BAT
 • DE 12-18 ANYS
 • CLASSES DE DUES HORES SETMANALS I CLASSES PARTICULARS
 • REFORÇ DELS CONTINGUTS BÀSICS DE CADA ETAPA
 • PREPARACIÓ PROVES PAA
yle PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE
 • ANGLÈS PER A NENS (YLE)
esol PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE
 • ANGLÈS PER A JOVES I ADULTS (ESOL)
 adultos GENERAL ADULTS
 • TOTS ELS NIVELLS: Beginners, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advance
 • GRUPS REDUÏTS o CLASSES PARTICULARS
 • INMERSIÓ LINGÜÍSTICA 100%, FOMENT DE LA CONVERSA
 • FLEXIBILITAT HORÀRIA
 • ADAPTACIÓ AL MCER (Marc Comú Europeu per a les Llengües)
empresas PER A EMPRESES
 • ANGLÈS GENERAL A NIVELL EMPRESARIAL
 • ANGLÈS COMERCIAL
 • ADAPTACIÓ DE TEMARI PER PART DE L’EMPRESA
 • FLEXIBILITAT HORÀRIA
 • CURSOS LECTIUS I/O INTENSIUS ENFOCATS A ASSOLIR ELS CONTINGUTS NECESSARIS PER ACONSEGUIR LA SEGURETAT I FLUÏDESA NECESSÀRIES PER A DESENVOLUPAR-SE EN QUALSEVOL SITUACIÓ LABORAL
intensivo INTENSIU
 • CURSOS INTENSIUS DE 20, 32, 40, 60 o 80 HORES
 • TEMARI ESPECÍFIC I ADAPTAT A TOTS ELS NIVELLS
para viajar PER VIATJAR
 • CURS INTENSIU PER A L’ADQUISICIÓ DELS CONTINGUTS I DESTRESES BÀSIQUES PER VIATJAR A L’ESTRANGER
on to one ANGLÈS ONE-TO-ONE
 • CLASSES DE CONVERSA PER MILLORAR LA FLUÏDESA I ADQUISICIÓ DE L’IDIOMA