Informació addiccional RGPDUE

3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable SÉQSÉ AULA D'IDIOMES I REFORÇ ESCOLAR, S.L.
Av. Camí de Reus, 2 Local 2 - 43760 EL MORELL (Tarragona),
Tel. 977 84 13 68  seqse.net
Dades de contacte del DPO
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió.
Legitimació de la cessió No es preveu cap cessió.
Moviments internacionals de dades No es produeixen
Transferència internacional No es produeixen
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets te? Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la .  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix. Si vol disposar d'un model per a això podrà: Utilitzar un model oficial de l'Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php Sol·licitar-nos un model: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

 

3.1 Formulari 1 - CONTACTE
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació     Finalitats detallades Recollida de les dades per atendre les seves consultes.
Legitimació Consentiment de l’interessat.

 

 

. . . .

4.1 Formulari 1 -ALTA NEWSLETTER
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació     Finalitats detallades L’enviament d’informació periòdica de les nostres activitats i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Enviament de butlletins i comunicacions comercials Les dades dels clients, podran ser utilitzats per a l'enviament de butlletins (Newsletters) digitals o en paper, informant sobre ofertes o fets relacionats amb l’empresa.