Cursos d'idiomes

cursos d'anglès

Anglès

 

cursos d'alemany

Alemany

cursos de català

Català

 

cursos de castellà

Castellà


ANGLÈS

angles infantil INFANTIL - DE 3-5 ANYS
- VOCABULARI, JOCS, CLASSES DINÀMIQUES I DIVERTIDES
- CLASSES D’UNA HORA SETMANAL
- IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 100%
angles primaria PRIMÀRIA - DE 6-12 ANYS
- CLASSES DE DUES HORES SETMANALS
- ADQUISICIÓ D’ESTRUCTURES GRAMATICALS SIMPLES I VOCABULARI
- INSTRUCCIONS BÀSIQUES I PRIMERES CONVERSES
angles eso

REFORÇ ESO
I BAT

- DE 12-18 ANYS
- CLASSES DE DUES HORES SETMANALS I CLASSES PARTICULARS
- REFORÇ DELS CONTINGUTS BÀSICS DE CADA ETAPA
- PREPARACIÓ PROVES PAAU
 yle

PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE

- ANGLÈS PER A NENS (YLE)
 esol

PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE

- ANGLÈS PER A JOVES I ADULTS (ESOL)
 adults

GENERAL ADULTS

- TOTS ELS NIVELLS:  Beginners, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advance
- GRUPS REDUÏTS o CLASSES PARTICULARS
- INMERSIÓ LINGÜÍSTICA 100% , FOMENT DE LA CONVERSA
- FLEXIBILITAT HORÀRIA
- ADAPTACIÓ AL  MCER (Marc Comú Europeu per a les Llengües)
 empreses

PER A EMPRESES

- ANGLÈS GENERAL A NIVELL EMPRESARIAL
- ANGLÈS COMERCIAL
- ADAPTACIÓ DE TEMARI PER PART DE L’EMPRESA
- FLEXIBILITAT HORÀRIA
- CURSOS LECTIUS I/O INTENSIUS ENFOCATS A ASSOLIR ELS CONTINGUTS NECESSARIS PER ACONSEGUIR LA SEGURETAT I FLUÏDESA NECESSÀRIES PER A DESENVOLUPAR-SE EN QUALSEVOL SITUACIÓ LABORAL
 intensiu

INTENSIU

- CURSOS INTENSIUS DE 20, 32, 40, 60 o 80 HORES
- TEMARI ESPECÍFIC  I  ADAPTAT A TOTS ELS NIVELLS
 viatjar

PER VIATJAR

- CURS INTENSIU PER A L’ADQUISICIÓ DELS CONTINGUTS I DESTRESES BÀSIQUES PER VIATJAR A L’ESTRANGER
 on to one

ANGLÈS ONE-TO-ONE

- CLASSES DE CONVERSA PER MILLORAR LA FLUÏDESA I ADQUISICIÓ DE L’IDIOMA

ALEMANY

alemany nens NENS - DE 6-12 ANYS
- CLASSES DE DUES HORES SETMANALS
- CLASSES DINÀMIQUES I JOCS
- ADQUISICIÓ DE VOCABULARI I ESTRUCTURES BÀSIQUES
alemany joves

JOVES

- DE 12-18 ANYS
- CLASSES DE DUES HORES SETMANALS
- VOCABULARI I CONTINGUTS GRAMATICALS BÀSICS
 goethe institut

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS

- INSTITUT GOETHE
 adults

GENERAL ADULTS

- GRUPS REDUÏTS O CLASSES PARTICULARS
- INMERSIÓ LINGÜÍSTICA 100% , FOMENT DE LA CONVERSA
- FLEXIBILITAT HORÀRIA
- ADAPTACIÓ AL  MCER (Marc Comú Europeu per a les Llengües)
 intensiu

INTENSIU

- CURSOS INTENSIUS DE 20, 32, 40, 60 o 80 HORES
- TEMARI ESPECÍFIC
 viatjar

PER VIATJAR

- CURS INTENSIU PER A L’ADQUISICIÓ DELS CONTINGUTS I DESTRESES BÀSIQUES PER VIATJAR A L’ESTRANGER

CASTELLÀ

institut cervantes PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS - INSTITUT CERVANTES
nouvinguts

CURSOS PER A NOUVINGUTS

- CASTELLÀ ADAPTAT A LES NECESSITATS LINGÜÍSTIQUES DELS NOUVINGUTS
 intensiu

INTENSIU

- CURSOS ADREÇATS A FOMENTAR L’ÚS CORRECTE DE L’ORTOGRAFIA I LA GRAMÀTICA

CATALÀ

Generalitat de Catalunya PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS - GENERALITAT DE CATALUNYA
nouvinguts

CURSOS PER A NOUVINGUTS

- CATALÀ ADAPTAT A LES NECESSITATS LINGÜÍSTIQUES DELS NOUVINGUTS
 intensiu

INTENSIU

- CURSOS ADREÇATS A FOMENTAR L’ÚS CORRECTE DE L’ORTOGRAFIA I LA GRAMÀTICA