Metodologia

  • metodologia séQséOrganització en grups reduïts i classes particulars.
  • Seguiment individualitzat i personalitzat dels alumnes.
  • Assessorament psico-pedagògic i una orientació formativa.
  • Aprenentatge primerenc dels idiomes: motivació, estimulació i potenciació de l'aprenentatge dels idiomes estrangers en els infants a partir de 3 anys.
  • Classes dinàmiques que faciliten la participació dels alumnes.
  • Avaluació contínua i global
  • Material propi i adaptat.